Tư vấn

Sản phẩm

Oilflam 80.1 AB PR – 120.1 AB PR – 170.1 AB PR – 200.1 AB PR – 300.1 AB PR – 400.1 AB PR Z3 – 500.1 PR – 600.1 PR

Mô tả:
Model 80.1 AB PR – 120.1 AB PR – 170.1 AB PR – 200.1 AB PR – 300.1 AB PR – 400.1 AB PR Z3 – 500.1 PR – 600.1 PR
Xuất xứ ITALY
Nhãn hiệu ECOFLAM
Ứng dụng  
Giá sản phẩm:
Vui lòng liên hệ 093 399 5566
  Oilflam 80.1 AB PR Oilflam 120.1 AB PR Oilflam 170.1 AB PR Oilflam 200.1 AB PR Oilflam 300.1 AB PR Oilflam 400.1 AB PR Oilflam 500.1 PR Oilflam 600.1 PR
Công suất (Kw) 464 – 930 682 – 1395    682 – 1700 682 – 2093 1000 – 3000 1300 – 3900   1578 – 5000  1795 – 5800     
Lưu lượng (kg/h) 41 – 82 60 – 122  60 – 148  60 – 184 88,5 – 264  115 – 343    140 – 440    159 - 510 

 

Sản phẩm cùng loại