Tư vấn

BƠM GIẾNG CÔNG NGHIỆP

4S – 6S

Bơm nước thả chìm giếng (hỏa tiển) được ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp.

8"

Lưu lượng (Q)max 55 – 220 m3/h Cột áp (H)max 279 – 781 m

10"-16"

Lưu lượng (Q)max 75 – 880 m3/h Cột áp (H)max 94 – 819 m