Tư vấn

BƠM CHÌM THẢ GIẾNG

SP4

Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 4”, có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.

SXT

Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 6”, có cấu tạo bằng thép không rĩ