Tư vấn

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI

DP

Bơm nước thả chìm được ứng dụng trong lĩnh vực như xả hút bồn và xử lý nước 100% kết cấu được làm bằng vật liệu không bị ăn mòn

DX

# fff
Bơm nước thả chìm được ứng dụng trong lĩnh vực như xả hút bồn, xử lý nước, trong xây dựng, công nghiệp và dân dụng. 100% kết cấu được làm bằng vật liệu không bị ăn mòn.

DG

Lưu lượng (Q)max 15 – 24 m3/h Cột áp (H)max 7 – 9 m

DH

Lưu lượng (Q)max 15 – 18 m3/h Cột áp (H)max 15 – 19 m

DV

Lưu lượng (Q)max 48 – 120 m3/h Cột áp (H)max 11 – 25 m

DVP

Lưu lượng (Q)max 48 – 120 m3/h Cột áp (H)max 11 – 25 m

DM

Lưu lượng (Q)max 54 – 144 m3/h Cột áp (H)max 15 – 31 m

DC

Lưu lượng (Q)max 36 – 42 m3/h Cột áp (H)max 18 – 25 m