Tư vấn

BƠM NƯỚC SPERONI (ITALY)

TS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.

SXG

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ

SXS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ

SP4

Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 4”, có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.

SXT

Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 6”, có cấu tạo bằng thép không rĩ

KPM

Bơm bù áp thích hợp lắp đặt trong nhu cầu dân dụng