Tư vấn

BƠM DẦU CUCCHI (ITALY)

N

Bơm định lượng Inox 316

CCP - CMP

Bơm định lượng ống piston

AM5

Bơm định lượng với Motor và gearbox

B

Bơm dầu trung chuyển áp lực lên đến 15 bar

MX

Bơm trung chuyển Inox 316