Tư vấn

BƠM DẦU TRUNG CHUYỂN

B

Bơm dầu trung chuyển áp lực lên đến 15 bar

MX

Bơm trung chuyển Inox 316