Tư vấn

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

ĐỒNG HỒ ĐO XĂNG DẦU K24

Đo mức tiêu thụ nhiên liệu/ lưu lựơng dầu của motor, máy móc dùng trong công nghiệp Theo dõi mức tiêu thụ nhiên liệu. Có thể sử dụng cho Xăng