Tư vấn

PHỤ TÙNG ĐẦU ĐỐT

GB/KB

Van dầu diesel và xăng

GBE/KBE

Van điện từ dầu diesel (GBE) , xăng (GKE)

GBW/KBW

Van điện từ 2 cấp dầu diesel (GBW), gas (KBW)

P/K

Van tự mồi dầu diesel (P) hoặc xăng (K)

AN

Van tự mồi dầu thô ( Heavy oil) và dầu Diesel (Light Oil)

ITP

Sử dụng cho dầu thô ( haveay oil) và dầu diesel (light oil)

IR 1-2

Van điều áp gas IR 1 (0.5-1 bar), IR 2 (1 - 2 bar)

IR 3-5

Van điều áp Gas IR 3 (0.5 - 3 bar); IR 5 (0.5 - 5 bar)

IR 5

Van điều áp gas IR 5 (0.5 bar - 5 bar)

ITV

Bơm dầu thô và dầu diesel

ITVH

Bơm dầu thô và dầu diesel