Tư vấn

Sản phẩm

TS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.

SXG

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ

SXS

Ứng dụng: là máy bơm ly tâm thả chìm nước thải có cấu tạo bằng thép không rĩ

SP4

Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 4”, có cấu tạo bằng thép không rĩ, cánh bơm bằng Noryl.

SXT

Ứng dụng: là máy bơm chìm giếng kích thước 6”, có cấu tạo bằng thép không rĩ

KPM

Bơm bù áp thích hợp lắp đặt trong nhu cầu dân dụng

KFM

Bơm bù áp thích hợp lắp đặt trong nhu cầu dân dụng

GB/KB

Van dầu diesel và xăng

GBE/KBE

Van điện từ dầu diesel (GBE) , xăng (GKE)

GBW/KBW

Van điện từ 2 cấp dầu diesel (GBW), gas (KBW)