Tư vấn

Sản phẩm

P/K

Van tự mồi dầu diesel (P) hoặc xăng (K)

AN

Van tự mồi dầu thô ( Heavy oil) và dầu Diesel (Light Oil)

ITP

Sử dụng cho dầu thô ( haveay oil) và dầu diesel (light oil)

IR 1-2

Van điều áp gas IR 1 (0.5-1 bar), IR 2 (1 - 2 bar)

IR 3-5

Van điều áp Gas IR 3 (0.5 - 3 bar); IR 5 (0.5 - 5 bar)

IR 5

Van điều áp gas IR 5 (0.5 bar - 5 bar)

N

Bơm định lượng Inox 316

CCP - CMP

Bơm định lượng ống piston

AM5

Bơm định lượng với Motor và gearbox

B

Bơm dầu trung chuyển áp lực lên đến 15 bar

MX

Bơm trung chuyển Inox 316

ITV

Bơm dầu thô và dầu diesel